Veiligheidsbeheersystemen

De meest voorkomende VGM beheerssystemen zijn:

VGM Checklist Aannemers, VCA, Versie 2017/6.0 (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu) en beter bekend bij u als ondernemer de VCA.
Er zijn de volgende VCA certificatieniveaus:

 • VCA*; uw organisatie maakt geen gebruik van onderaannemers, interim-, uitzendkrachten en zelfstandigen (ZZP);
 • VCA**; uw organisatie maakt frequent gebruik van onderaannemers, interim-, uitzendkrachten en Zelfstandigen (ZZP)
 • VCA Petrochemie; uw organisatie werkt in omgevingen met zware risico's, b.v. (petro)chemische fabrieken, elektriciteits- en kerncentrales, raffinaderijen en BRZO / SEVESO bedrijven.

De minimale basis voor het behalen van een VCA certificaat zijn:

 • Operationele medewerkers dienen minimaal in bezit te zijn van een geldig VCA diploma Basisveiligheid. Operationele medewerkers zijn de medewerkers die op de werkvloer arbeid verrichten. Administratieve medewerkers behoeven dus geen VCA diploma.
 • Leidinggevenden dienen minimaal in bezit te zijn van een geldig VCA diploma Veiligheid voor operationeel Leidinggevenden. ..
 • Gezondheidszorg. In de praktijk betekent deze dat een VCA gecertificeerd bedrijf aantoonbaar een beroep kan doen op een BIG arts. De BIG arts is normaal verbonden aan een Arbo dienst m.a.w. een bedrijf dat gecertificeerd wil worden moet aangesloten zijn bij een Arbodienst.

Bij VCA certificering is actieve betrokkenheid van minimaal een Middelbaar Veiligheids-Kundige (MVK) of Preventieadviseur II (PAII) voor uw bedrijf c.q. organisatie een vereiste. D.m.v. een overeenkomst / contract met onze organisatie kunt u aan deze normeis voldoen. Bij beoordeling van het VCA systeem voor uw organisatie is actieve aantoonbaarheid van een MVK of PAII dan ook noodzakelijk om te voldoen aan deze VCA eis.

 • Opzetten, invoeren en beheren van ISO 9001
 • Opzetten, invoeren en beheren van VCA *
 • Opzetten, invoeren en beheren van VCA **
 • Opzetten, invoeren en beheren van VCA Petrochemie
 • Opzetten, invoeren en beheren van ISO 14001

 

Opzetten, invoeren en beheren combinatieschema's zoals bovengenoemd. Indien u bijvoor-beeld een certificatie van ISO 9001 en VCA*/VCA**/VCA-Petrochemie wordt deze in één keer opgezet en geimplementeerd door Benelux Interim Management. Beoordeling (audit) wordt uitgevoerd door certificerende instelling.


Opzetten, invoeren en beheren Beoordelingsrichtlijnen (BRL). De meest voorkomende BRL zijn:

 • BRL 2605 Recycling granulaten
 • BRL 6000 Milieukundige begeleiding en evaluatie bodemsanering
 • BRL 7000 Uitvoering bodemsaneringen
 • BRL 9335 Richtlijnen en Protocollen grond

 

Opzetten en beheren Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven. De meest voorkomende zijn:

 • Kabelinfrastructuur; aanleggen van kabels en buizen
 • Sleufloze technieken; bestuurbare boringen

 

Opzetten, invoeren en beheren combinatieschema's zoals bovengenoemd. Indien u bijvoor-beeld een certificatie van ISO 9001, VCA en/of een BRL en/of CKB wordt deze in één keer opgezet, geimplementeerd door Benelux Interim Management in uw organisatie en beoor-deeld (audit) door certificerende instelling.

 • Opzetten, implementeren en beheren SQAS Wegtransport;
 • Opzetten, implementeren en beheren SQAS Tankcleaning;
 • Opzetten, implementeren en beheren SQAS Warehousing.

 

Staat uw gewenste certificatie er niet bij!! Vraag het dan.

Op dit moment beheersen wij certificatieschema's in 28 vakgebieden.