Milieumanagement

Het implementeren van een milieumanagementsysteem behoort,naast een kwaliteitszorgsysteem,eveneens een strategische beslissing van een organisatie te zijn. Een milieumanagementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt in de bedrijfsvoering structureel aandacht besteed aan milieu. Een dergelijk systeem kan worden gecertificeerd volgens een norm. Veelal wordt gekozen om deze te certificeren volgens een internationale norm, nl. ISO 14001.